اولین حضور دانش آموزان در مدرسه در۲۷ اردیبهشت ۹۹

حضرت امیر المؤمنین – علیه السلام  فرمودند: «اگر مؤمنی بمیردو از او بماند ورقی که در آن مساله علمیه نوشته شده باشد آن ورق حجابی خواهد بودمیان او و میان آتش، و به هر حرفی که در آن ورق نوشته باشد خداوند شهری به اوعطا خواهد کرد که هفت برابر تمام دنیا باشد»

باشیوع بیمار کرونا و اهمیت سلامتی دانش آموزان مدارس تعطیل گردید و کلیه آموزشها به فضای مجازی وشبکه شاد منتقل گردید.وبراساس اطلاعیه آموزش و پرورش از امزوز مدارس برای رفع اشکال  به روی دانش آموزان گشوده شدو دانش آموزان ومعلمان با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری در کلاس های  رفع اشکال حاضر شدند.و برای این منظور کارهای زیر صورت گرفت:

  • تمامی سطوح آموزشگاه ضدعفونی شده  و آمادگی ورود دانش‌آموزان شد.
  • هر روز آخر وقت بعد از خروج بچه ها مجدداً تمامی سطوح ضدعفونی می شود.
  • جلو درب ورودی مواد ضدعفونی به کفش و لباس دانش‌آموزان توسط یاوران سلامت (مربی بهداشت و مربی تربیت بدنی) اسپری شد .
  • دانش آموزان با دستکش و ماسک وارد مدرسه شدند.
  • حضور دانش آموزان اختیاری است به جز مواردی که فعالیت شان در فضای مجازی کم بوده است.
  • تمامی نیروهای اجرایی آموزشگاه در خدمت دانش آموزان عزیز بودندکه سلامتی برقرار باشد.

27 اردیبهشت 99


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20