برگزاری نمایشگاه مجازی روز قدس

همه ی کشورهای اسلامی از تفرقه ضرر میکنند و همه‌ی‌ آنها از اتّحاد سود میبرند. اتّحاد کشورهای اسلامی، نزدیک شدن اینها، به کار نبردن نیروهایشان علیه یکدیگر، به نفع خود کشورهای متّحد است، به نفع خود کشورهای اسلامی است. این را ما باید بفهمیم، این یک حکمت الهی است، یک حکمت اسلامی است؛ متأسّفانه به این توجّه نمیشود. امروز ما در داخل دنیای اسلام دچار مشکلیم، دچار خون‌ریزی هستیم؛ جراحتهای خون‌بار امروز وجود دارد. یمن یک نمونه‌ی از آنها است. اینها را بایستی توجّه کرد. مسائل سوریه، مسائل عراق، مسائل شمال آفریقا، مسائل گوناگونی که انسان مشاهده میکند در دنیای اسلام، همه نشانه‌های وجود اختلاف و وجود دعوا است، و این به ضرر اسلام است، به ضرر امّت اسلامی است. این [مشکل] را باید حل کنیم.
یکی از برجستگی‌های راه‌پیمایی روز قدس همین است.

امسال با توجه به بیماری کروناامکان راهپیمایی حضوری مانندسال های پیش مهیا نبود ولی مردم غیور و خداجوی ایرانی در فضای مجازی انزجار خود رااز آمریکا واسرائیل غاصب اعلام نمودند.

به منظورآشنایی بیشتر دانش آموزان ابتدایی با اهمیت این روز نمایشگاه مجازی روز قدس از نقاشی های دانش آموزان برگزار گردید.

3 خرداد 98

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20