برگزاری نمایشگاه مجازی نوجوان سالم

بسیاری از نوجوانان، تضادها و دگرگونی‌های زیادی در این مدت تجربه می‌کنند اما نباید از راه اصلی خود، دور شوند و نباید تغییرات مانع هدف اصلی او شود. نوجوانی که به او نوجوان سالم می‌گویند، پیش از هر عملی خوب فکر می‌کند و در انجام آن کار تنها از احساساتش پیروی نمی‌کند، یعنی عقل خود را فدای احساسش نمی‌کند.

ازاهدف این جشنواره تقویت و تعمیق باورهای دینی و مذهبی است و باید به این موضوع اشاره شود که  باورهای دینی و مذهبی،سبب می شود افراد از انحرافات اجتماعی مصون بمانند.

این نمایشگاه در 28 بهمن در کانال دبستان در فضای شاد برگزار گردید و آثار برتر برای شرکت در مسابقات سطح شهرستان ارسال گردید

سعی شده در این نمایشگاه بااطلاع رسانی درست و مناسبی که  در حوزه باورهای دینی به دانش آموزان داده  می شود از انحراف دانش آموزان جلوگیری شودو همچنین  پیشگیری از رفتارهای پرخطر، مصرف مواد مخدر و خشونت و استفاده درست از تکنولوژی باید به دانش آموزان آموزش داده شود.

28 بهمن 99

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20